Velkommen til Reseptregisteret


Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder informasjon om bruken av legemidler på resept i Norge. På denne nettsiden (www.reseptregisteret.no) kan du finne informasjon om antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe. Dataene kan fordeles på kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Du kan lese mer om Reseptregisteret på Folkehelseinstituttets nettsider.
 

Bruk av data

Folkehelseinstituttet gir tillatelse til at rapporter fra dette nettstedet fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet (www.reseptregisteret.no) på hver rapport, tabell eller figur.
 
Folkehelseinstituttet er ikke ansvarlig for tolkninger eller analyser av dataene som blir gjort av andre. 
Til søkesiden