Velkommen til Reseptregisteret


Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder informasjon om bruken av legemidler på resept i Norge. På denne nettsiden (www.reseptregisteret.no) kan du finne informasjon om antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe. Dataene kan fordeles på kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Du kan lese mer om Reseptregisteret på Folkehelseinstituttets nettsider.
 

Bruk av data

Folkehelseinstituttet gir tillatelse til at rapporter fra dette nettstedet fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet (www.reseptregisteret.no) på hver rapport, tabell eller figur.
 
Folkehelseinstituttet er ikke ansvarlig for tolkninger eller analyser av dataene som blir gjort av andre.

Legemiddeldata for 2021 vil ikke publiseres på reseptregisteret.no
Reseptregisteret.no vil ikke bli oppdatert med nye tall for 2021, dvs. at 2020 er siste årgang som vil bli publisert i denne løsningen. Reseptregisteret skal erstattes av Legemiddelregisteret i løpet av 2022. Statistiske legemiddeldata for 2021 vil først være tilgjengelig på en søkbar nettside når en slik løsning er utviklet for Legemiddelregisteret. Det er usikkert når en slik løsning vil være klar.

Det er publisert utvalgte måltall for legemiddelbruk for 2021 i Norgeshelsa sin statistikkbank: https://norgeshelsa.no/norgeshelsa/.

Les mer om Legemiddelregisteret her: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/reseptregisteret/om-legemiddelregisteret/


 
Til søkesiden